Когда достроят дорогу «Новосибирск — Кочки — Павлодар»?

У нас строят дорогу «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Когда работы на объекте завершат?

More from my site